درمان

بیمه درمان گروهیبیمه مسافرین عازم به خارج از کشور

در کنار بهره مندي از روزهاي شاد و خوش زندگي، پيش بيني راهکارهاي رفع مشکلات روزهاي تلخ و ناخوشايند، لازمه يک زندگي شايسته است. هيچ کس قادر به پيش بيني وضعيت سلامت خود و يا نزديکان خود در آينده نيست، اما مي توان براي تامين هزينه ها و جلوگيري از بروز مشکلات اقتصادي که هزينه هاي سرسام آور درمان بيماري، مسبب آن مي باشد، با راهکارهاي مناسب مثل بيمه درمان اين تشويش را رفع نمود. بيمه درمان شاخه اي از بيمه هاي اشخاص مي باشد و در حال حاضر به صورت گروهي و تکميلي (مازاد بر پوشش سازمان هاي بيمه گر پايه نظير سازمان تامين اجتماعي، خدمات درماني و بيمه هاي مشابه) عرضه مي شود.

در اين نوع بيمه نامه، پرداخت هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي و ساير پوشش هاي اضافي درماني طبق شرايط بيمه نامه تعهد مي شود. بيمه شدگان شامل کارکنان شاغل در سازمان ها، شرکت ها و افراد تحت تکفل آنان شامل همسر، فرزندان و والدين مي باشند که با معرفي بيمه گذار تحت پوشش قرار گرفته و مي توانند از مزاياي اين بيمه نامه استفاده نمايند.

 • تامين هزينه اعمال جراحي و بستري در بيمارستان و مراکز جراحي محدود در اثر حادثه يا بيماري، آنژيوگرافي قلب، انواع سنگ شکن، ديسک ستون فقرات، هزينه هاي شيمي درماني، راديوتراپي و گامانايف.
 • تامين هزينه اعمال جراحي قلب، مغز و اعصاب (به استثناء ديسک ستون فقرات)، پيوندها (فقط شامل ريه، کبد، کليه و مغز استخوان).
 • تامين هزينه هاي زايمان طبيعي و سزارين.
 • تامين هزينه انتقال بيمار با آمبولانس در داخل و خارج شهر، به شرط بستري در بيمارستان.
 • تامين هزينه هاي رفع عيوب انکساري چشم براي اصلاح موارد نزديک بيني، دوربيني و آستيگماتيسم.
 • تامين هزينه هاي پاراکلينيکي شامل انواع اسکن، سونوگرافي، ام آر آي، انواع آندوسکوپي، اکوکارديوگرافي، ماموگرافي، دانسيتومتري، تست ورزش، نوار (اعم از عضله، عصب، مغز، قلب، مثانه)، آنژيوگرافي چشم، شنوايي سنجي، بينايي سنجي، هولتر مانيتورنينگ قلب، انواع گرافي، فيزيوتراپي.
 • تامين هزينه جراحي هاي مجاز سرپايي مانند شکستگي ها، گچ گيري، ختنه، بخيه، کرايوتراپي، اکسيزيون ليپوم، تخليه کيست، ليزر درماني و بيوپسي.
 • ارائه پوشش هاي اضافي ديگر (نظير پوشش هزينه هاي دندانپزشکي، عينک، سمعک، ويزيت و دارو) وفق شرايط و در صورت موافقت بيمه گر.

بيمه شدگان در انتخاب هر يک از بيمارستان ها و مراکز درماني در سراسر کشور آزاد هستند. ليکن بيمه آسيا به منظور ارائه خدمات شايسته و کاهش هزينه هاي درماني بيمه شدگان، با بيش از 1000 مرکز درماني، اعم از بيمارستاني، تشخيصي درماني پاراکلينيکي، جراحي محدود و … معتبر در سراسر کشور قرارداد همکاري منعقد نموده است. لازم به ذکر است هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگاني که به علت فقدان امکانات لازم و با تاييد بيمه گر، به خارج از کشور عزيمت مي نمايند، براساس ضوابط بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد.

 1. استفاده از خدمات مراکز درماني و بيمارستان هاي طرف قرارداد بيمه آسيا:
  بيمه شده ضمن مراجعه به هر يک از شعب شرکت بيمه آسيا در تهران و شهرستان ها و يا واحدهاي صدور منتخب، با ارائه مدارک مربوطه نسبت به دريافت معرفينامه و ارائه آن به مرکز درماني مورد نظر اقدام مي نمايد.
 2. استفاده از خدمات مراکز درماني و بيمارستان هاي غير طرف قرارداد بيمه آسيا:
  در اين صورت بيمه شده پس از پرداخت هزينه ها و تسويه حساب با مرکز درماني موردنظر و تحويل اصل مدارک به بيمه گر اول، رونوشت برابر با اصل مدارک را به همراه چک دريافت شده از بيمه گر اول به بيمه آسيا ارائه نموده ، بيمه آسيا مابه التفاوت هزينه ها را براساس تعرفه مراکز درماني هم درجه ي طرف قرارداد و نيز با در نظر گرفتن تعهدات بيمه نامه به بيمه شده پرداخت مي نمايد.

در مواقع اورژانس يا روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري، بيمه شدگان مي توانند با در دست داشتن درمان کارت بيمه آسيا، به مراکز درماني طرف قرارداد مراجعه نموده و از خدمات اين مراکز مطابق با شرايط قرارداد استفاده و در اولين ساعات وقت اداري روز بعد جهت دريافت معرفينامه به شعب بيمه آسيا مراجعه نمايند.

بيمه آسيا به منظور رفاه حال هموطناني که به منظور سياحت، تجارت، ديدار با اقوام و آشنايان قصد سفر به خارج از کشور را دارند از طريق شرکت امدادرسان معتبر خارجي، نسبت به ارائه پوشش هاي بيمه اي مناسب اقدام نموده است.

برخي از سفارتخانه هاي خارجي، ارائه اين بيمه نامه را در فهرست مدارک الزامي جهت صدور ويزاي کشور متبوع خود قرار داده و خريداري آن را براي مسافرين اجباري نموده اند. ليکن علي رغم الزام برخي از سفارتخانه ها پيشنهاد ما به عنوان مشاور صديق شما آن است که حتما قبل از خروج از کشور، آگاهانه و به اختيار خود، نسبت به خريد اين بيمه نامه اقدام نماييد چرا که بيماري و حادثه خبر نمي کند. طيف وسيعي از مشکلات که احتمال وقوع آن در سفر وجود دارد با پوشش هاي اين بيمه نامه مرتفع مي گردد.

در صورت بروز بيماري يا صدمات جسماني بيمه شده در خارج از کشور، هزينه هاي متداول و لازم بستري در بيمارستان، جراحي، معاينات پزشکي و داروي تجويزي پزشک معالج، حداکثر تا سقف مبلغ مندرج در بيمه نامه قابل پرداخت مي باشد.

در صورت بروز حادثه يا بيماري ناگهاني با توجه به موقعيت و وخامت حال بيمه شده درخصوص انتقال وي به مرکز درماني مناسب و يا لزوم بازگرداندن وي به کشور تصميم گيري و اقدام مي گردد.

اين پوشش شامل پرداخت هزينه هاي معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشيدن دندان مي باشد.

هر گاه بيمه شده توسط شرکت امدادرسان انتقال داده شود و يا جسد وي به ايران منتقل گردد، شرکت امدادرسان کودکان زير 15 سال همراه وي را که در اثر موارد فوق بي سرپرست مانده اند با يک سرپرست به ايران باز خواهد گرداند.

در صورت فوت بيمه شده، هزينه هاي انتقال جسد بيمه شده به کشور محل اقامت وي قابل پرداخت است.

در صورت بستري شدن بيمه شده به دليل بيماري ناگهاني و يا حادثه به مدت بيش از هشت روز متوالي، شرکت امدادرسان، هزينه سفر يک نفر منتخب بيمه شده از کشور ايران را (طبق شرايط مندرج در شرايط عمومي بيمه نامه) پرداخت مي نمايد.

چنانچه بيمه شده به دليل بروز مسائل حاد پزشکي يا فوت يکي از بستگان درجه اول نتواند از بليط اصلي خود براي بازگشت به کشور استفاده نمايد، «شرکت امدادرسان» هزينه هاي تکميلي معقول تهيه بليط جهت مراجعت وي به ايران را طبق شرايط قرارداد پرداخت مي نمايد.

در صورت نياز پزشکي (دارويي) که لزوم آن توسط گروه پزشکي «شرکت امدادرسان» تاييد شده باشد، «شرکت امداد رسان» از سوي بيمه گر داروهاي ضروري تجويز شده يا داروهاي مشابه آن را در صورت غيرقابل دسترس بودن در محل، براي بيمه شده تعيين، تجويز، تهيه و ارسال خواهد کرد. در هر حال هزينه اينگونه داروها به عهده بيمه شده خواهد بود. حمل دارو تابع مقررات وقت شرکت هاي هواپيمايي يا هر شرکت حمل و نقل ديگر خواهد بود.

«شرکت امدادرسان» به محض درخواست بيمه شده، هر گونه پيام فوري مربوط به «حادثه تحت پوشش» را به فرد معرفي شده توسط بيمه شده انتقال خواهد داد، همچنين در موارد فوريت پزشکي نيز اطلاعات مورد نياز از قبيل نام پزشکان، متخصصان، دندانپزشکان، داروخانه ها، بيمارستان ها و مراکز پزشکي، آمبولانس و غيره را در اختيار وي قرار داده و راهنمايي هاي لازم را ارائه خواهند نمود، اين راهنمايي به معني تشخيص پزشکي نمي باشد.

در صورت مفقود شدن و يا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرت از قبيل پاسپورت، ويزا، بليط هواپيما و غيره «شرکت امدادرسان» اطلاعات لازم در مورد چگونگي اقدامات قانوني براي جايگزين نمودن آنها را منطبق با قوانين محلي در اختيار بيمه شده خواهد گذاشت.

شرکت امدادرسان هزينه هاي دفاع قانوني در مقابل اشخاص ثالث در دعاوي کيفري و مدني ناشي از حوادث رانندگي در خارج از کشور را طبق شرايط مندرج در شرايط عمومي بيمه نامه تقبل مي نمايد.

به موجب اين بيمه نامه، شرکت امدادرسان، متعهد جبران خسارت هاي ناشي از فقدان بار تحويلي به هواپيما و تاخير در ورود بار همراه مسافر بوده و نيز همکاري و راهنمايي هاي لازم درخصوص يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي و نيز تأمين هزينه هاي ناشي از تاخير در حرکت وسيله نقليه را طبق شرايط مندرج در شرايط عمومي بيمه نامه تقبل مي نمايد.

 • تامين هزينه هاي پزشکي و بستري در بيمارستان در خارج از کشور
 • جابجايي يا بازگرداندن بيمه شده به کشور در طول سفر در اثر بروز بيماري يا حادثه
 • پرداخت هزينه هاي فوري دندانپزشکي
 • بازگشت کودکان همراه بيمه شده به کشور
 • بازگرداندن جسد متوفي
 • سفر اضطراري يکي از افراد خانواده (عيادت ضروري)
 • بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضا نزديک خانواده
 • ارسال دارو
 • ارسال پيام ها و ارائه اطلاعات مراجع درماني در مواقع اضطراري
 • مشاوره براي رفع مشکلات
 • معاضدت حقوقي
 • پوشش ها و مزاياي مربوط به بار همراه مسافر

 • اين بيمه نامه بر حسب درخواست متقاضي براي مدت يک الي 92 روز صادر مي گردد.
 • براي افرادي که به طور مستمر به خارج از کشور سفر مي نمايند ، بيمه نامه براي مدت 6 ماه يا يک سال صادر مي گردد.
 • پوشش ها و مزاياي اين بيمه نامه شامل تمام بيمه شدگان بدون محدودیت سنی مي باشد.
 • صدور اين بيمه نامه به صورت انفرادي بوده ليکن براي افرادي که به صورت گروهي (بيش از 10 نفر) در مدت زمان معين و يکسان به يک مقصد سفر مي نمايند، تخفيف ارائه مي گردد.
 • ـ به منظور صرفه جويي در وقت و هزينه افرادي که به طور مستمر از کشور خارج مي شوند، بيمه نامه به صورت multiple طبق ویزا صادر مي گردد. در اين صورت مسافر وقتي براي اولين بار به کشور باز مي گردد بيمه نامه منقضي نگرديده و تا زمان انقضاء ویزا مي تواند به طور مکرر مسافرت نمايد.
 • در زمان وقوع حادثه مي توانيد در تمامي طول شبانه روز با شرکت امدادرسان که تلفن هاي تماس آن در روي بيمه نامه درج گرديده، تماس حاصل نموده و مشکلات خود را با آنان در ميان گذارده و در محل، از خدمات اين بيمه نامه بهره مند شويد. براي تماس با اين شماره تلفن ها، نيازي به آشنايي با زبان خارجي نبوده و افراد پاسخگو کاملا به زبان فارسي مسلط مي باشند.
 • شرکت بيمه آسيا ضمن آرزوي سفري بي خطر آمادگي خود را جهت ارائه کليه خدمات بيمه اي و پاسخگويي به سوالات احتمالي شما بيمه شده محترم اعلام مي نمايد.